Η εκκλησιαστική παράδοση αναγνωρίζει ως έσχατον κριτή επί θεμάτων πίστεως την συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας.

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Δίωξη Ρώσων Αγιορειτών (26 Μάϊου 2017)

Άγιοι προϊστάμενοι της Λαύρας λίγη ντροπή, μην γίνεστε Θεομάχοι !
O παπά Παμβώ με τον μοναχό Αμβρόσιο από τα Κατουνάκια αγίου όρους είναι Ρώσοι και τον τελευταίο καιρό προσπαθούν να τους απελάσουν γιατί δεν μνημονεύουν τον Πατριάρχη 
λόγω της ψευτοσυνόδου της Κρήτης ..

Πηγή: Βlog Tρελογιάννης

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Από εκπομπὴ δημοσιογράφου κ. Λοΐζου Ἕνα θαυμάσιο βιβλίο μὲ τίτλο"Οι ληστές της Θείας Διδασκαλίας" (12 Μαΐου 2017)


Ρίζος Ιωάννης


Ἕνα θαυμάσιο βιβλίο μὲ τίτλο  "Οι ληστές της Θείας Διδασκαλίας"  τοῦ κ. Ἰωάννου Ρίζου ἔφτασε στὰ χέρια μας.

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ   Τὸ νέο του βιβλίο ἐνημερώνει καὶ προβληματίζει τὸν ἀναγνώστη, διότι στηρίζει κάθε σημεῖο τὸ ὁποῖο ἀναπτύσσει, μὲ ἀναφορὲς στὶς πηγές, στὰ κείμενα τῶν Ἁγίων Πατέρων (τὰ ὁποῖα μάλιστα παρουσιάζει μεταφρασμένα, ὥστε νὰ γίνονται κατανοητὰ ἀπὸ ὅλους) κι ὄχι σὲ δικές του ἀποφάνσεις, ὅπως συνηθίζουν νὰ κάνουν οἱ «ἀντι-Οἰκουμενιστές», ποὺ ἀντιτάσσονται μὲ τὶς παιδαριώδεις θέσεις καὶ ἀναλύσεις τους στὴν Πατερικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.

Οι ληστές της Θείας διδασκαλίας του κ. Ἰωάννου Ρίζου !
Αποτέλεσμα εικόνας για οι ληστες της θειας διδασκαλιας

Ἐπειδὴ κάποιοι ρωτοῦν, ἀπὸ ποῦ μποροῦν νὰ προμηθευτοῦν τὸ βιβλίο,

θα πρέπει να μιλήσουν κατ' ιδίαν με τον συγγραφέα του βιβλίου κ. Ἰωάννου Ρίζου, στο τηλέφωνο : 697-6786356

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Ιωάννης Ρίζος: Γιατί δεν αποτειχίστηκαν οι σύγχρονοι Άγιοι (5 Μαΐου 2017)


Ρίζος Ιωάννης

Το άρθρο ανήκει στον κ. Ιωάννη Ρίζο και υπάρχει στο βιβλίο του "Ληστες της Θ. Διδασκαλιας", Β΄ Μερος σελ. 181.

Παρουσιάσαμε δεκάδες περιπτώσεις Αγίων και Ομολογητών που αποτειχίστηκαν και παραλείψαμε πολλές περισσότερες.Κάποιοι περιμένουν κάποιους πράγματι άγιους Γέροντες να πάρουν «πληροφορία» από τον Θεό για να σημάνουν την Αποτείχιση. Θέλω να καταγράψω ότι πουθενά δεν συνάντησα οι πρωταγωνιστές των αποτειχίσεων να δηλώνουν ότι προέβησαν σε Αποτείχιση επειδή έλαβαν «πληροφορία» από τον Θεό. Οδηγός τους ήταν η Αγία Γραφή, η διδασκαλία και ο βίος των Αγίων, οι Σύνοδοι και οι Ιεροί Κανόνες. Αυτή η «πληροφορία» από τον Θεό!

Σήμερα όμως δεν μας συμφέρει και πολύ να διδασκόμαστε από την ανόθευτη Πατερική διδασκαλία και ψάχνουμε για κάποιες βολικές λύσεις και διεξόδους. Συχνά αυτές τις διεξόδους μας τις προσφέρουν γέροντες και παιδαριογέροντες της εποχής μας.