Η εκκλησιαστική παράδοση αναγνωρίζει ως έσχατον κριτή επί θεμάτων πίστεως την συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας.

Πατριαρχεία

Ιούλιος 2016

Αμφισβητεί τη Σύνοδο το Πατριαρχείο Αντιοχείας: «Αρνούμαστε την ονομασία Αγία και Μεγάλη Σύνοδος» (1 Ιουλίου 2016) [Διαβάστε το κείμενο εδώ]

Πατριαρχείο Ρωσίας: Η Σύνοδος της Κρήτης δεν είναι πανορθόδοξη αφού παραβιάστηκε η αρχή της ομοφωνίας (16 Ιουλίου 2016) [Διαβάστε το κείμενο εδώ]

Δεκέμβριος 2016

Το ανακοινωθέν της Εκκλησίας της Βουλγαρίας δια το Κολυμβάρι (14 Δεκεμβρίου 2016) [Διαβάστε το κείμενο εδώ]